KIINTEISTÖKONSULTOINTI
Tarjoamme yritysjohdolle apua kiinteistöliiketoiminnassa. Onko tilat oikean tyyppiset, oikeassa paikassa ja onko henkilöstötyytyväinen tiloihin.
Saatteko kiinteistöhin annetulle panostukselle riittävän vastineen?

 

HANKKEIDEN KÄYNNISTYS
Onko teillä tarve muutokselle toimitilojen osalla, mutta ette pääse liikkeelle? Tarjoamme myös tähän apua hankeselvityksen ja projektinkäynnistämisen
osalle.

 

PROJEKTIN JOHTO
Tarjoamme projektin johtoa aina hankeselvityksestä käyttöönottoon.
Kauttamme on mahdollista saada hankkeenne jopa avaimet käteen
toimitettuina tai yksittäisiä osa-alueita projektin johtamisesta.